Identiteit

De ontwikkeling van je identiteit (persoonlijke basis) begint al tijdens je vroegste jeugd, via allerlei ‘boodschappen’ van ouders en andere familieleden. 'Flink zijn' of 'doe je best', wie kent ze niet? Deze boodschappen verankeren zich diep in je (onder)bewustzijn. Tijdens je puberteit speelt ook het vinden van je seksuele identiteit.

Als je volwassen wordt, blijken deze boodschappen een grote rol te spelen in hoe jij je verhoudt tot andere mensen in je relaties, je werk. Tegen sommige heb je je dan al afgezet, andere zijn onderdeel van jouw identiteit geworden. Tot zover hoeft er nog niets aan de hand te zijn.

Moeilijker wordt het wanneer je - door een onvoldoende ontwikkelde identiteit - een negatief zelfbeeld, weinig of geen zelfvertrouwen en onvoldoende zelfstandigheid ervaart, en je niet (meer) goed functioneert in je relaties en/of op je werk. Je voelt je ongelukkig, maar weet niet hoe je dat moet veranderen. Lees verder >>

>> oefening