Ethische Commissie

Mijn praktijk is aangesloten bij de Ethische Code Phoenix Opleidingen. Dat betekent dat ik in mijn begeleidingswerk de richtlijnen van de Ethische Code onderschrijf en daar naar handel.

Als dit naar jouw idee niet of onvoldoende het geval is, dan kun je je wenden tot de (onafhankelijke) klachtencommissie van de Ethische Code Phoenix Opleidingen, Raiffeisenlaan 26a, 3571 in Utrecht, tel.: 030 - 271 13 83.

Mocht er naar mijn oordeel bij een cliënt sprake zijn van een stoornis volgens DSM IV (handboek Psychiatrie voor classificatie van ziektebeelden), dan zal ik deze persoon te allen tijde doorverwijzen naar de daartoe geëigende instanties.