Vroegkinderlijk trauma kost miljarden per jaar!

Dit stelt Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering (CELEVT) op haar website. Jaarlijks worden circa 110.000 kinderen langdurig mishandeld. Dit wordt Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) genoemd.

VCT (kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en pesten) geeft een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen, gezondheidsproblemen, criminaliteit, verslavingsgedrag, sociaal-maatschappelijke achterstand en arbeidsuitval. Meer dan 1 miljoen volwassenen lijden onder de gevolgen van VCT.

De maatschappelijke kosten bedragen 2-3 miljard per jaar. Volgens CELEVT kunnen deze kosten sterk omlaag als goede traumadiagnostiek en -behandeling in voldoende mate beschikbaar komen. Meer informatie? Kijk op de site van CELEVT.

>> nieuwsmail

>> nieuwsoverzicht