Rouwverwerking helpt je te herstellen na een life event!

Het meemaken van een life event kan je behoorlijk uit balans brengen. En iedereen lijdt vroeg of laat in zijn leven schipbreuk... Het betekent dat jouw innerlijk fundament (identiteit) zich voor korte of langere tijd niet kan aanpassen aan de veranderde situatie.

Je raakt dan in een toestand van rouw, waarin je last kunt krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten. Deze lijken sterk op een depressie, maar zijn het niet! Instinctief zul je een manier proberen te vinden om weer in evenwicht te komen en rust te vinden. Sommige mensen lukt dit, anderen hebben hulp nodig.

Onder begeleiding je rouw verwerken kan je helpen! Bij mij bepaal je de vorm waarin je dat doet, zelf. Het gaat erom wat bij jou past en wat jou helpt. Want iedereen rouwt op zijn eigen, unieke manier en beslist zelf hoeveel tijd hij nodig heeft. Meer weten? Klik op de link onder 'rouw' en 'depressie' of neem contact met me op!

>> nieuwsmail

>> nieuwsoverzicht