Combinatie cognitieve therapie en mindfulness heel effectief!

In mijn praktijk pas ik voortdurend combinaties van verschillende begeleidingsvormen toe. Zo heb ik ervaren dat met name de integratie van cognitieve therapie en mindfulness, ook wel Mindful Based Cognitive Therapy (MBCT) genoemd, heel goed werkt bij (terugkerende) angst en depressie.

Cognitieve therapie helpt je negatieve gedachten op te sporen, hun ontstaan en betekenis te leren kennen, hun waarheidsgehalte te toetsen en ze om te zetten in positieve gedachten. De heftigheid van de bijbehorende gevoelens neemt daardoor (sterk) af.

In combinatie met mindfulness leer je je niet te vereenzelvigen met de gedachten (en gevoelens), maar deze vanaf een afstandje waar te nemen, er niet (direct) op te reageren en er niet over te oordelen. Juist deze tweeledige aanpak verkleint de kans op terugval aanzienlijk.

>> oefening mindfulness

>> nieuwsmail

>> nieuwsoverzicht